Feathers feathers feathers

Feathers feathers feathers An underestimated or maybe forgotten detail that is so much fun, easy to combine with things, give that little extra colour pop and really easy to change out when the seasons change, or the mood :) I have them in candleholders, vases, trays etc. 

You can find our feather collection here

Fjädrar fjädrar fjädrar! En underskattad eller kanske bortglömd detalj som är så rolig, lätt att kombinera med saker, ger den där lilla extra colour poppen och riktigt lätt att byta ut när årstiderna skiftar, eller humöret :) Jag har dem i ljusstakar, vaser , på brickor osv.

Du hittar våra fjäder kollektionen här